Dr. Öğr. Üyesi Seher Şeylan

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon Bölümü

Ofis No:Z02
Ofis Tel
Faks No
:
:
6218
E-Posta:seher.seylan@isikun.edu.tr