Selahaddin Öztürk

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Müdür Yardımcısı

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:selahaddin.ozturkisikun.edu.tr