Pozitif Aile Terapisi

Pozitif Aile Terapisi
Bilgi ve Önkayıt
Telefon:(0 212) 286 49 11
Dahili: 6093
Telefon:(0 212) 286 49 15
E-Posta:semisikun.edu.tr
  Pozitif Psikoterapi:

  Pozitif Psikoterapi insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi orijinal bir yaklaşıma sahiptir: Hem terapist, hem de hasta tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için günlük yaşamda kullanılan ifadelerden oluşan temel kavramları, söyleyişleri, hikayeleri kullanmaktadır. Hikayeler, atasözleri ve farklı kültürlerin olaylarla nasıl başa çıktığı örnekleri yoluyla ifade edilen bilgelikler terapist ve hasta arasında aracı olarak kullanılır; çatışma çözümlemede fanteziyi kullanmaya cesaretlendirmede ve gelecek durumlar için hatırlatıcı yardım olarak kullanılır. Bu temel kavramlar, terapötik süreç için bir çerçeve sağlamaktadır ve farklı psikoterapötik modeller arasında iletişimi sağlayacak şekilde kullanılmaktadır.

  Hedef Kitle:

  Lisans mezunu olan ve kendi yetenek ve çatışmalarının farkına varıp geliştirmek isteyen herkes programa katılabilir. Henüz lisans seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler de programdan faydalanabilir. Bunlarla sınırla kalmamakla beraber özellikle Tıp, Psikoloji, İdari Bilimler, İnsan Kaynakları alanlarında ve/veya Psikolojik Danışman, Sosyal Çalışmacı, Yüksek Hemşire, Sağlık Yöneticisi olarak çalışanlar da eğitimden elde edecekleri kazanımları iş hayatlarında uygulayabilecektir.

  Amaç:

  Bu eğitimin amacı Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve tekniklerini vermektedir. Temel Eğitim Programı toplam 200 saatten oluşmaktadır. Programın 120 saatlik kısmı 4 bölümden oluşup teorik ve metodolojik çalışma ve kendini-keşif grup çalışmaları içerir. Ayrıca 30 saatlik intervizyon çalışması, 40 saatlik literatür, kitap okuma ve yazılı ödevleri ve toplam 10 saatlik yazılı ve sözlü sınav uygulaması vardır. 6-7-8 Aralık 2013 programı 1. bölümü içermektedir.

  Özet Bilgi:
  • Pozitif Kavramsallaştırma

   PP tüm insanların doğaları gereği iyi oldukları ve SEVME ve BİLME olmak üzere iki temel kapasiteye sahip oldukları görüşüne dayanır. Her insanın bu becerileri geliştirilebilir. Çatışmalar bu becerilerin geliştirilmesini engelleyen meydan okumalar, zorluklar olarak yorumlanır. Bu temel görüşten hareketle bir çok yenilikçi terapötik kavram ve teknik geliştirilmiştir.

   İnsanın doğası gereği iyi olduğu ve birçok beceri ve büyük bir potansiyelle donatılmış olduğunun kabulü, kimi hastalıkların ve bozuklukların dahi bir çeşit yetenek olduğu ve pozitif bir biçimde yorumlanması anlayışını doğurur. Örneğin; depresyon, çatışmalara derin duygularla tepki verebilme yeteneği olarak değerlendirilebilir. PP, her insanın bir beden, akıl, duygu ve ruh bütünlüğü olduğuna inanır. Terapötik sürecin amacı, danışanın yeteneklerini geliştirmek ve yaşam dengesini bulmak konusunda ona yardımcı olmaktır.

  • Denge Modeli

   İnsan yaşamı insan varlığının 4 boyutu içinde yapılandırılmıştır: Beden/Sağlık, İş/Başarı, Bağlantılar/İlişkiler ve Gelecek/Fanteziler. Çatışmalar çoğaldığında insanlar problemleri ile baş edebilmek için bu boyutlardan biri ile tepki vermeye yönelirler. Bazı bireyler bedensel belirtiler geliştirerek tepki verir. Bazıları kaçış yolunu çalışmakta bulur, bazıları ilişkiler kurma ya da bozmada, bazıları da maneviyat ve fantezilerde. Yaşam dengesi, hastanın zamanını ve enerjisini bu dört boyuta benlik saygısını koruyacak uygun bir biçimde paylaştırması anlamına gelmektedir. PP kişiye bunu yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi donanımını ve cesareti sağlamayı hedefler.

  • Öyküler, Bilgece Sözler ve Kültürler Arası Örnekler

   Hikâyeler, atasözleri, farklı kültürlerin olaylara nasıl tepki verdikleri ile ilgili örnekler çerçevesinde tanımlanan bilgece sözler, atasözleri ve deyimler çatışma çözümlemede fantezi kullanmayı teşvik eder, bazen de direnci ortadan kaldırır. Ayrıca gelecekteki durumlar için hatırlatıcı rol oynar ve hasta ile terapist arasında bir iletişim, modelleme aracı olarak kullanılır.

   Terapistin kültürel davranış farklarini bilmesi hastasına yaklaşımda fayda sağlar. Örneğin doğu kültürüne mensup bir kişi evine geldiğinde aile bireyleri ve komşuları ile sohbet ederek kalabalık içinde dinlenirken; bir batılı yalnız ve sessiz bir ortamda rahatlamayı tercih edebilir. Bu bilgiye sahip olan bir terapist hastasına daha uygun terapi yöntemi önerebilir. Öyküler, anektodlar ve diğer kültürlerden örnekler kullanılarak hasta kendi iyileşme sürecinde daha aktif bir rol oynamaya teşvik edilir.

  • Beş Aşamalı Terapi

   Yapılandırılmış beş aşamalı terapi yardımıyla hasta, semptomlarından çatışmanın çözümüne doğru yönelir. Kendi kendine yardım yoluyla kendisi, ailesi ve çevresi için bir terapist haline gelmeye cesaretlendirilir. Bu noktada her bir hastanın özgün ihtiyaçları için esnek bir yaklaşım oluşturmak amacıyla diğer yöntemlerin kavramlarına da başvurulmaktadır. Pozitif Psikoterapi'nin bu disiplinler arası yaklaşımı, farklı metotların birlikte çalışabileceği ve işbirliği kurabileceği bir çatı sunmaktadır. PP'nin yüksek oranda etkili olduğu yapılan çeşitli çalışmalarda gösterilmiş ve birçok uluslararası saygın dergide yayınlanmıştır.

  İçerik:

  1. Bölüm: Pozitif Psikoterapiye Giriş ve Pozitif Aile Terapisi - 5 Aşamalı Terapi Modeli

  6 Aralık Cuma (1. gün)

  • Pozitif Psikoterapi: tanımı, tarihçesi, organizasyon, etkinliği, eğitim modeli.
  • Pozitif Psikoterapinin üç temel ilkesi.
  • İnsanın pozitif kavramsallaştırılması 'positum' kavramı: çatışmalara reaksiyon kapasitesi olarak hastalık ve bozukluların pozitif fonksiyonu.
  • Transkültürel yaklaşım: Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve yararları.
  • Pozititif Psikoterapide tedavi yaklaşımları (giriş) Denge Modeli, Model Alma Modeli.

  7-8 Aralık Cumartesi-Pazar (2. ve 3. gün)

  • Pozitif Aile Terapisi.
  • Gelişim potansiyelleri olarak temel yetenekler.
  • Gerçek çatışma ve gerçek yetenekler. İkincil yetenekler.
  • Birincil yetenekler. Temel çatışma. Aile kültürü, kavramlar ve gelenekler. Kavramlar ve ilişkilerimiz üzerine kültürel değerlerin etkisi. Gelenekler ve yanlış anlamalar.
  • Mikrotravma kavramı ve çatışmanın içeriği. Farklılaşma Analiz Envanteri.
  • Geçmiş yaşantılar üzerinde dörtlü model boyutu.
  • Geçmiş yaşantılar üzerinde gerçek yeteneklerin gelişimi.
  • Psikodinamik hipotez olarak çatışmanın ve bozukluğun pozitif yorumlanması
  • İlişkinin ve sorumluluğu 4 boyutu.
  • Aile terapisinin ve ilişkide çatışma çözümünün 5 aşaması.
  • Süpervizyon ve vaka çalışması.
  Belge:

  200 saatlik Temel Eğitim Programını tamamlayan katılımcılar World Association of Positive Psychotherapy (WAPP) onaylı Basic Consultant of Positive Psychoterapy sertifikası alabilecektir.

  Eğitim Yeri:

  Maslak Kampüsü: IŞIK ÜNİVERSİTESİ Büyükdere Cad. No:106 34398 Maslak - Istanbul

  Eğitim Programı:

  Eğitim her biri üçer gün olan toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün eğitim takvimi aşağıdaki gibidir, 2., 3. ve 4. bölümlerin tarihleri ileride açıklanacaktır.

  Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim Programı
  Tarih Zaman Bölüm
  6 Aralık 2013Cuma 09:30-18:30 1. Bölüm
  Pozitif Psikoterapiye Giriş ve Pozitif Aile Terapisi
  7 Aralık 2013Cumartesi 09:30-18:30
  8 Aralık 2013Pazar 09:30-18:30
  Tarihler
  açıklanacaktır
    2. Bölüm
  Pozitif Çatışma Çözümü
   
   
  Tarihler
  açıklanacaktır
    3. Bölüm
  Terapist-Danışan İlişkisi
   
   
  Tarihler
  açıklanacaktır
    4. Bölüm
  Pozitif Psikoterapi'nin Uygulanması
   
   
  Ücret:

  Bütün program (120 saat 4 bölüm) için toplam ücret
  anlaşmalı kredi kartlarına 6 taksit olarak 3850TL + KDV
  peşin ödemede ise 3500TL + KDV'dir.
  Işık Üniversitesi mensupları, öğrencileri ve mezunları için indirimler mevcuttur.

  Kayıt:

  Kayıt için sem@isikun.edu.tr adresine emaille başvurabilir veya (0212) 286 49 15 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

       

EĞİTİM TARİHLERİ

6 - 7 - 8 Aralık 2013

EĞİTİM SÜRESİ

1. Bölüm 30 saat

Başvurularınız için
(0 212) 286 49 15 numaralı telefon ile görüşmeniz gerekmektedir.

EĞİTMEN

Dr. Şeyda Rafat
BİLGİ VE ÖNKAYIT
Telefon:(0 212) 286 49 11/6093
Telefon (Direkt):(0 212) 286 49 15
E-Posta:semisikun.edu.tr

İlgili Dosyalar