Kapat

Osmanlı Türkçesi Sertifika Programı

Geri
Bilgi ve Önkayıt
Telefon:(0 212) 286 49 11
Dahili: 6093
Telefon:(0 212) 286 49 15
E-Posta:semisikun.edu.tr
  Eğitimin Amacı:

  Osmanlı Türkçesi eğitim programı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım Arap harfleri ile yazılmış, basılı Türkçe metinleri okumayı öğretirken ikinci kısımda Türkçe'ye girmiş Arapça ve Farsça dil kuralları öğretilecek ve Arap harfleri ile yazma çalışmaları yapılacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar Arap harfleriyle yazılmış mektup, gazete, mecmua, kartpostal, madeni veya kağıt para, diploma, tapu senedi, vs gibi tarihi belgeleri okuyabilecektir.

  Katılımcı Profili:

  Edebiyat, tarih, kültür tarihi, iktisat tarihi, sanat tarihi, bilim tarihi, hukuk vd. alanlarda eğitimlerini sürdüren üniversitelerin lisans öğrencileri; yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile araştırmacılar, koleksiyoncular, müzayedelerle ilgilenenler eğitime katılabileceklerdir. Öğretim dili Türkçe olacağından dolayı Türkçe'yi yabancı dil olarak konuşanlar için iletişim becerilerinin yeterli düzeyde olması istenmektedir.

  Eğitmen:

  Eğitim, üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Mübeccel Kızıltan tarafından verilecektir.

  Belge:

  Programı başarıyla bitiren katılımcılara eğitim sertifikası verilecektir.

  Eğitim Programı:

  Program haftada 3 saat olmak üzere toplam 42 saattir. Birinci ve ikinci kısımlar her biri 7 hafta sürmektedir. İkinci kısma katılmak için birinci kısmı tamamlamak zorunludur. Osmanlı Türkçesi birinci kısım için ön kayıtlarımız devam etmektedir. Yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında programın takvimi duyurulacaktır.

  Eğitim Yeri:

  Maslak Kampüsü: IŞIK ÜNİVERSİTESİ Büyükdere Cad. No:106 34398 Maslak - Istanbul

  Program İçeriği:
  1. Kısım
 • Arap harfleri ile yazılmış metinlerdeki Türkçe, Arapça ve Farsça kaynaklı sözcüklerin yazım kuralları. Basılı kaynaklardan seçilen günlük yaşama ilişkin bilgilendirici ve kurmaca metinleri okuma (köşe yazısı, haber yazısı, ilan metinleri, şiir, öykü, anı vb).
 • Arap harflerinin başta, ortada, sonda yazılışları. Harflerin bitişmeleri. Arapça, Farsça ve Türkçe'ye mahsus harfler.
 • Türkçe sözcüklerin (ad, sıfat, zamir, zarf, ilgeç, bağlaç, ünlem); ad durum, iyelik, yapım ekleri ile çoğul ekinin yazılışı. Eylemsiler. Eylem çatıları. Ad ve sıfat tamlamaları.

 • Ek eylem çekim ekleri; olumlu, olumsuz ve soru durumları. Eylem çekimleri: Haber ve dilek kipleri; olumlu, olumsuz ve soru durumları. Birleşik eylem çekimleri; olumlu, olumsuz ve soru durumları. Sayılar. Gün, ay ve mevsimler.
 • Arapça sözcüklerin yazılışı: Asli ve zaid harfler. Arapça sözcük türleri: İsim, masdar, ism-i fail, ism- i meful.
 • 2. Kısım
 • Arap harfleri ile yazılmış Türkçe metinlerdeki Arapça ve Farsça kaynaklı sözcüklerin ve tamlamaların kurallarını öğretmek. Basılı kaynaklardan seçilen günlük yaşama ilişkin bilgilendirici metinler ile kurmaca metinleri okumak (köşe yazısı, haber yazısı, ilan metinleri, şiir, öykü, anı vb). Yazı stilleri hakkında bilgilenmek. Arap harfleri ile yazma çalışmaları yapmak.
 • Arapça sözcüklerin yazılışı: Masdar türleri: Mücerred sülasi masdarlar. Mimli masdarlar. Mücerred rubai masdarlar. Mezidünfih masdarlar. Sülasilerin ism-i faili. Mezidünfihlerin ism-i failleri. Rubailerin ism-i failleri. Arapça adların çoğul kuralları.
 • Ad tamlamaları; şemsi ve kameri tamlamalar.
 • Arapça sözcük türleri: Sıfat-i müşebbehe, ism-i tafdil, mübalaga-i fail, ism-i zaman, ism-i mekan, ism-i alet, ism-i mensup, ism-i tasgir.
 • Farsça sözcüklerin yazılışı
 • Farsça ön ve son ekler.
 • Farsça adların çoğul kuralları.
 • Ad tamlamaları. Sayılar. Gün, ay ve mevsim adları.
BİLGİ VE ÖNKAYIT
Telefon:(0 212) 286 49 11/6093
Telefon (Direkt):(0 212) 286 49 15
E-Posta:semisikun.edu.tr
EĞİTMEN

Yrd. Doç. Dr. Mübeccel Kızıltan