Birimler/Merkezler

Birimler/Merkezler

SLC – ÖĞRENCİ EĞİTİM MERKEZİ 

#

SLC – ÖĞRENCİ EĞİTİM MERKEZİ 

"Student Learning Center" (SLC) Hazırlık Okulu öğrencilerinin ders dışında gelip bireysel ve/veya küçük gruplar halinde çalışma yapabilecekleri iki ayrı birimden oluşan (Çalışma Bölümü ve Bilgisayar Destekli Dil Öğrenme Labaratuvarı) bir merkezdir. SLC, bir akademik yıl boyunca öğrenciye dönem içerisinde dil ile ilgili öğrenilenleri ve akademik becerilerini pekiştirme ve daha ileriye götürme olanağını sunar. İhtiyaç duyulduğunda merkezimizde bulunan görevli kişilerden yardım alabilir veya yönlendirilmelerini isteyebilirler. 

SLC'de ne yapılabilir? 

Bir öğrenci, 

1) Kelime dağarcığını, gramer bilgisini, okuma, dinleme, ve yazma becerilerini geliştirebilir. 

2) Farklı seviyelerdeki hikaye kitaplarını veya romanlarını sessiz bir ortamda okuyabilir. 

3) Geçmiş dönemlere ait sınav sorularını çözebilir. 

4) Ödevini sessiz bir ortamda ister tek başına ister arkadaşlarıyla yapabilir. 

5) Ayrıca merkezimizde bulunan Bilgisayar Destekli Dil Öğrenme Labaratuvarında İnternete bağlanıp İngilizcesini geliştirebileceği sitelerden faydalanabilir. Bunun yanısıra, film izleyebilir, muzik dinleyebilir veya İnternet gazetelerine göz atabilir. 

YER 
Hazırlık Okulu Binası 3ncü Kat 323 numaralı oda 

ÇALIŞMA SAATLERİ: Hafta içi hergün 14:00-17:00 saatleri arası

Daha fazla bilgi için: 
Hulusi DENKER 
SLC Coordinator 
SFL-English Preparatory Program 
slc@isikun.edu.tr


 

#


CTU - MÜFREDAT & SINAV BİRİMİ

Müfredat ve Sınav Birimi üyeleri, Akademik Koordinatör'ün gözetiminde ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışırlar. Öncelikle müfredat ve ölçme-değerlendirme ile ilgili tüm konulardan sorumludurlar., CTU doğrudan Akademik Koordinatör'e bağlıdır..

CPDU - SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM BİRİMİ

Yabancı Diller Hazırlık Okulu bünyesinde yer alan " Mesleki Gelişim Birimi" öğretmenlerin mesleki ve kişisel potansiyellerine ulaşmalarına destek olmak için aktif olarak çalışmaktadır. Mesleki Gelişim Biriminin hedefleri aşağıdaki gibidir:
 • Hizmet içi eğitim programları ve eğitim geliştirme politikalarının oluşturulması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
 • Yeni gelen öğretmenlere yönelik "Göreve Başlatma Programının" oluşturulması ve yürütülmesi
 • Yabancı Diller Okulu öğretmenlerine yansıtıcı düşünme ve etkileşim olanaklarının sağlanması
 • Öğretmen özerkliğinin desteklenmesi
 • Eğitim ve öğretimde kalitenin sağlanması
"Mesleki Gelişim Birimi'  söz konusu hedeflere ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemlerden yararlanmaktadır:
 • Öğretmenlerin kendi bireysel mesleki gelişim planlarını oluşturmalarına yardımcı olmak;
 • Öğretmenlere farklı mesleki gelişim imkanları sunmak (Workshoplar , Küçük Tartışma Grupları, Tecrübe Paylaşım Seminerleri,vs..);
 • Öğretmen işbirliği ve grup çalışmalarını desteklemek.


#

ASC - AKADEMİK BAŞARI MERKEZİ

Akademik Başarı Merkezi akademik danışma hizmetlerini tüm Işık Universitesi önlisans ve lisans öğrencilerine üç genel alanda sunmaktadır
 • Akademik Yazma
 • Bireysel Çalışma
 • ENG101, ENG102, ING 101 ve ING102 dersleri için destek çalışmaları

Ders hedefleri ve işleyişi, hedeflenen sınav türüne göre belirlenir; ayrıca öğrenci talepleri doğrultusunda bireysel problem alanlarına yönelik eğitim verilir.

Merkez, önceden belirlenmiş programlar dahilinde hizmet verir, bunun yanında öğrencilerin program akışında ortaya çıkan güncel gereksinimlerine de cevap verir. Programı merkeze gelmeye elverişli olmayan öğrenciler için on-line programlar yürütülür. Öğrencilerin kendilerine uygun programın belirlenmesi için merkeze başvurmaları önerilir.

İLETİŞİM

Merkez ofisi, DK Binası – A Block – Kat 4'da bulunup, Pazartesi-Perşembe arası hizmet vermektedir.

Öğrencilerin Merkezdeki görevlilerle tanışmaları, uygun programlar hakkında bilgi almaları ve sunulan imkanları öğrenmeleri önerilir.

Daha fazla bilgi için: Nükhet Ayaşlı

				


				


				


				


				


				


				


				


				

İlgili Dosyalar