Öğr. Gör. Sinem Bahar Tunçelli

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Ofis No:267
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11/ 6062
E-Posta:bahar.tuncelliisikun.edu.tr