Prof. Dr. Sümer Saldıray

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:ssaldiraygs.isikun.edu.tr