Prof. Tamer Başoğlu

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Ofis No:353
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11 - 6033
E-Posta:tamer.basogluisikun.edu.tr