Taylan Ulusu

Yurtlar ve Lojmanlar Daire Başkanlığı

Erkek Yurtlar Müdürü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:taylan.ulusuisikun.edu.tr