MTF Fakültesi Öğr.Gör ve Araş Gör. İlanları için Son Değerlendirme Duyurusu

MTF Fakültesi Öğr.Gör ve Araş Gör. İlanları için Son Değerlendirme Duyurusu

Yükseköğretim Kurumu öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için uygulanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünün ilan ettiği 2 araştırma görevlisi kadrosuna, 1 Öğretim görevlisi Kadrosuna ve İç mimarlık Bölümünün ilan ettiği 1 Araştırma görevlisi kadrosuna yapılan başvuruların son değerlendirme sonuçları aşağıdaki gibidir. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Madde-12 (Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır)