Ders Programı

BIRINCI YIL
I. Yarıyıl (Güz) Saatler
T-P-L*
Kredi AKTS Tip Ön-
koşul
II. Yarıyıl (Bahar) Saatler
T-P-L*
Kredi AKTS Tip Ön-
koşul
ING101T İngilizce I 3+1+0 3 5 L CSE101T Programlamaya Giriş 2+0+4 4 7 S
HSS100T Mesleki Ahlak 1+0+0 1 1 SS
ING102T İngilizce II 3+1+0 3 5 L ING101T
TIE_S-I Bilimsel Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 S
MATH102T Matematik II 3+0+2 4 7 S MATH101T
IE007T Endüstri Mühendisliği Oryantasyonu 1+0+0 1 1 D1
MATH200T Lineer Cebir 3+0+0 3 5 S
MATH101T Matematik I 3+0+2 4 7 S
PHYS102T Genel Fizik II 3+0+0 3 5 S
PHYS101T Genel Fizik I 3+0+0 3 5 S
PHYS104T Fizik Lab. II 0+0+2 1 2 S
PHYS103T Fizik Lab. I 0+0+2 1 2 S
Dönem Kredisi 16 26 Dönem Kredisi 18
31
IKINCI YIL
III. Yarıyıl (Güz) Saatler
T-P-L*
Kredi AKTS Tip Önkoşul IV. Yarıyıl (Bahar) Saatler
T-P-L*
Kredi AKTS Tip Önkoşul
CSE203T Nesneye Yönelik Programlama 2+0+2 3 6 D1 CSE101T ECO102T Ekonomiye Giriş II 3+0+0 3 6 D1
ECO101T Ekonomiye Giriş I 3+0+0 3 6 SS HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 3+0+0 2 2 H
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H IE242T Mühendislik Ekonomisi 3+0+0 3 5 D1
IE301T Yöneylem Araştırması I 3+0+2 4 8 D1 MATH200T IE256T Mühendislik Istatistiği 3+0+0 3 5 D1 MATH230T
MAN311T Finansal ve Maliyet Muhasebesi 3+0+0 3 5 D1
MATH203T Çok Değişkenli Matematik
ve Difarensiyel Denklemler
4+1+0 4 7 D1 MATH102
MATH230T Olasılık 3+0+0 3 5 S IE302T Yöneylem Araştırması II 3+0+2 4 8 D1 IE301T
IE290 Staj NC
Dönem Kredisi 18 32 Dönem Kredisi 19 33
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl (Güz) Saatler
T-P-L*
Kredi AKTS Tip Önkoşul VI. Yarıyıl (Bahar) Saatler
T-P-L*
Kredi AKTS Tip Önkoşul
IE_HSS-I HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 H C-IT Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
IE303T Sistem Benzetimi 3+1+0 3 5 D1 MATH230T IE_D2-I Bölüm İçi Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
IE321T Endüstriyel Üretim Sistemleri 3+0+0 3 6 D1 F-IT Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
IE351T Sayısal Kestirim Yöntemleri 3+1+0 3 5 D1 IE 256T veya MATH232T IE312T Üretim ve Servis İşlemleri Planlaması 3+0+0 3 6 D1 IE301T veya IE306T
IE402T Yöneylem Araştırması III 3+1+0 3 5 D1 MATH230T IE334T Kalite Planlaması ve Denetimi 3+0+0 3 6 D1 IE256T veya MATH232T
TUR101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H IE390T Staj II NC IE290T
TUR102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
Dönem Kredisi 17 28 Dönem Kredisi 17 32
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yariyil (Güz) Saatler
T-P-L*
Kredi AKTS Tip Önkoşul VIII. Yariyil (Bahar) Saatler
T-P-L*
Kredi AKTS Tip Önkoşul
IE_C-II Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C IE_D2-IV Bölüm İçi Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
IE_D2-II Bölüm İçi Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2 D2-VT Bölüm İçi Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
IE_D2-III Bölüm İçi Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2 F-IIT Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
HSS-IIT HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 H IE_HSS-III HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 H
IE403T Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamalari 3+0+2 4 8 D1 IE301T IE490T Proje 0+0+8 4 8 D1 ENGG101 ve IE390T ve EM 4. sınıf
Dönem Kredisi 16 30 Dönem Kredisi 16 30
Toplam Kredi: 137 240 AKTS
Türler
C Tamamlayıcı Seçmeli
H Türkçe, Tarih, İnsan Bil.
T Teori
D1 Bölüm Temel
SS Sosyal Bilimler
P Problem Saati
D2 Bölüm Seçmeli
L Yabancı Dil
L* Laboratuar
F Serbest Seçmeli
S Bilim veya Mühendislik
AKTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi

İlgili Dosyalar