Seçmeli Dersler

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Saatler Önkoşul
IE 306T Yöneylem Araştırmasının Temelleri (EM dışı öğrenciler için) 3 3-0-0 MATH 200T
IE 402T Yöneylem Araştırması III 3 3-1-0 MATH 230T
IE 412T Tesis Tasarımı ve Planlaması 3 3-1-0 IE301T veya IE306T veya EM 4. Sınıf
IE 413T Tedarik Zinciri Yönetimi 3 3-0-0 IE301T veya IE306T veya EM 4. Sınıf
IE 422T Envanter Planlama Problemleri 3 3-0-0 IE301T veya IE306T veya EM 4. Sınıf
IE 433T Ergonomi 3 3-0-0
IE 443T Mühendislik Yatırım Kararları 3 3-0-0 IE242T veya EM 4.Sınıf
IE 481T Güvenirlilik Analizi 3 3-0-0 EM 4. Sınıf veya Hoca Onayı
IE 483T Lojistik Sistemleri 3 3-0-0 EM 4. Sınıf veya Hoca Onayı
IE 484T Karar Destek Sistemleri 3 3-0-0 EM 4. Sınıf veya Hoca Onayı
IE 485T Veri Madenciliğine Giriş 3 3-0-0 EM 4. Sınıf veya Hoca Onayı
IE 481-489T EM de Özel Konular 3 3-0-0 EM 4. Sınıf veya Hoca Onayı
Saatler(T-P-L) T:Teorik P:Problem Saati L:Laboratuvar

Endüstri Mühendisliği Tamamlayıcı Dersler, Beşeri ve Sosyal Bilim Seçmeli Dersler ve Serbest Seçmeli Dersler listelerini görmek için "İlgili Dosyalar" bölümüne gidiniz.

İlgili Dosyalar