Pragma: no-cache Cache-control: no-cache,max-age=0,must-revalidate

Yandal Programları

İşletme (İngilizce) Yandal Programı İngilizce eğitim yapan aşağıdaki programlara sunulmaktadır:
İktisat Programı Öğrencileri:
DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ
MAN 321 İşletme Finansı 3
MAN 331 Örgütsel Davranış 3
MAN 341 Pazarlamanın İlkeleri 3
Seçmeli Ders (Liste 1'den seçilebilir) 3
Seçmeli Ders (Liste 1'den seçilebilir) 3
Seçmeli Ders (Liste 1'den seçilebilir) 3
Toplam Kredi 18
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Enformasyon Teknolojileri Programları Öğrencileri:
DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ
MAN 211 Finansal Muhasebe 3
MAN 321 Finansal Yönetim 3
MAN 331 Örgütsel Davranış 3
MAN 341 Pazarlamanın İlkeleri 3
Seçmeli Ders (Liste 1'den seçilebilir) 3
Seçmeli Ders (Liste 1'den seçilebilir) 3
Toplam Kredi 18
Endüstri Mühendisliği Programı Öğrencileri:
DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ
MAN102 Yönetim İlkeleri 3
MAN 321 İşletme Finansı 3
MAN 331 Örgütsel Davranış 3
MAN 341 Pazarlamanın İlkeleri 3
Seçmeli Ders (Liste 1'den seçilebilir) 3
Toplam Kredi 18
Fizik, Matematik, Matematik Mühendisliği, İnsan ve Toplum Bilimleri, Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bio-Medikal Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Programı Öğrencileri:
DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ
MAN102 Yönetim İlkeleri 3
MAN211 Finansal Muhasebe ya da 3
MAN311 Finansal ve Maliyet Muhasebesi 3
MAN 321 İşletme Finansı 3
MAN 331 Örgütsel Davranış 3
MAN 341 Pazarlamanın İlkeleri 3
Seçmeli Ders (Liste 1'den seçilebilir) 3
Toplam Kredi 18
Liste 1:
DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ
*MAN 211 Finansal Muhasebe
MAN 232 İşletme Hukuku
****MAN311 Finansal ve Maliyet Muhasebesi
MAN 321 Finansal Yönetim
MAN 332 İnsan Kaynakları Yönetimi
MAN 342 Yeni Ürün Geliştirme
**MAN 351 Üretim Yönetimi
***MAN 352 Yönetim Bilgi Sistemleri
***MAN 361 Elektronik ortamda İşletmecilik
MAN371 Stratejik Yönetim
**MAN372 Toplam Kalite Yönetimi
MAN 381 İşletme Stratejileri
MAN 382 Stratejik Pazarlama
MAN391 Çokuluslu Şirketler
MAN392 Yönetim Danışmanlığı
MAN 401 İş Etiği
MAN 402 İşletmelerde İletişim
MAN 411 B2B Pazarlama
MAN 422 Uluslararası Finans
MAN 432 Satış Yönetimi
MAN 441 Uluslararası Pazarlama
*****MAN 472 Yönetsel Karar Verme
***MAN 473 İşletmelerde Proje Yönetimi
NOT:
*ECO, IE, IT öğrencileri seçemez.
**IE öğrencileri seçemez.***IT öğrencileri seçemez.
****ECO, IR, PS, IE öğrencileri seçemez.
*****IE öğrencileri ve daha önce operasyonel araştırma/yönetim dersi almış olanlar seçemez.
MAN kodlu herhangi bir dersi alabilmeniz için o dersin anadal programınızda olmaması ve yandal programındaki danışmanınızın onayını almış olmanız gerekmektedir.
Yandal programlarında, listede bulunmayan İşletme derslerini alabilmek için danışmanınızın onayı gerekmektedir.

İlgili Dosyalar