Çift Anadal Programları

Çift Anadal: İktisat, Uluslararası İlişkiler, Enformasyon Teknolojileri ve Endüstri Mühendisliği Öğrencileri aşağıdaki derslerin tümünü ve Bölüm seçmelilerinden (D2) 18 kredilik ders almak zorundadır.
DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ
MAN102 Yönetim İlkeleri 3
MAN211 Finansal Muhasebe 3
MAN321 Finansal Yönetim 3
MAN331 Örgütsel Davranış 3
MAN341 Pazarlama İlkeleri 3
MAN351 Üretim Yönetimi 3

İlgili Dosyalar