2019-20 Yaz Öğretimi

2019-20 Yaz Öğretimi

F.M.V. IŞIK ÜNİVERSİTESİ

YAZ ÖĞRETİMİ

http://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-ders-kayit-yonergesi_R1.pdf

Yaz öğretimi, güz ve bahar dönemleri dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan ve zorunlu olmayan bir eğitim-öğretim programıdır.

ÖĞRETİM SÜRESİ

Yaz öğretiminin süresi en az yedi haftadır.

 EĞİTİM-ÖĞRETİM

YAZ ÖĞRETİMİNDE DERS ALMA VE DEVAM KOŞULLARI

Yaz öğretiminde açılan derslerde devam, sınav ve değerlendirmeler konusunda "Işık Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.

Devam şartını sağlamayan öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. Yaz öğretiminde alınabilecek dersler ve derslere kayıt konusunda normal dönem kuralları uygulanır.

Çift Anadal ve Yandal Programlarını izleyen öğrenciler de dahil olmak üzere, öğrenciler yaz öğretiminde en fazla 3 ders alabilir.

Öğrencilerin yaz öğretiminde ders almalarında zorunlu ders tekrarı hükümleri uygulanmaz. Yaz öğretiminde geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yaz öğretiminde alınan dersler, transkriptte yaz öğretimi adı altında yer alır ve ortalama hesaplamaları normal dönemlerdeki gibi yapılır.

Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. , 16. 25. ve 31. Maddelerine ve Diğer Hususlara İlişkin Senato Uygulama Esasları 


2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ONLİNE OLARAK YAPILACAK OLAN YAZ ÖĞRETİMİ

KAYITLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

        24 Haziran 2020 Ön Lisans - Lisans Mali Yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son gün. Ücretle ilgili sorularınız için finans@isikun.edu.tr adresi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

        Yaz Öğretimi ödemeleri ile ilgili bilgiye http://www.isikun.edu.tr/i/content/515_1_20 HYPERLINK "http://www.isikun.edu.tr/i/content/515_1_2019-2020-Akademik-Yili-Yaz-Okulu-Ucret-Tablosu.pdf"19-2020-Akademik-Yili-Yaz-Okulu-Ucret-Tablosu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

        25-26 Haziran 2020 Önlisans - Lisan Ders Kayıtları yapılacaktır. http://e-campus.isikun.edu.tr/ adresinden ders seçimini gerçekleştirebilirsiniz. 

        22 Haziran 2020 İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son gün.  

        22 Haziran 2020 İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretiminin Başlaması

        29 Haziran -3 Temmuz 2020 Ön Lisans - Lisans ders ekleme bırakma geç kayıt dönemi olacaktır.

        29 Haziran 2020  Ön Lisans - Lisans Yaz Öğretiminin Başlaması


Alınan Senato kararı gereğince, 

"Yaz öğretiminde, izin verilen çakışma saati, güz ve bahar dönemlerindekinin iki katıdır"

 

INFORMATION ABOUT REGISTRATIONS FOR

2019-2020 ACADEMIC YEAR ONLINE SUMMER SCHOOL

 

        24 June 2020 Last day for financial obligations for Summer School Vocational and Undergraduate students. For your questions about fees please contact finans@isikun.edu.tr

        You can find payment information for the Summer School at http://www.isikun.edu.tr/i/content/515_1_2019-2020-Akademik-Yili-Yaz-Okulu-Ucret-Tablosu.pdf

        25-26 June 2020 Course registrations for Vocational and Undergraduate students. You can register to your courses at http://e-campus.isikun.edu.tr/

        22 June 2020 Last day for financial obligations for the Summer School Prep students.

        22 June 2020 Beginning of the Summer School for Prep School

        29 June - 3 July 2020 For Vocational and Undergraduate students Add/Drop, Late Registration

        29 June 2020 Beginning of the Summer School for Vocational and Undergraduate students.


In accordance with the Senate decision, 

"In summer education, the allowed conflict for courses is twice that of the fall and spring terms"


Ders AKTS Bilgileri / Course ECTS Information

http://e-campus.isikun.edu.tr/coursecatalog/index

2019-2020 Yaz Okulu Açılması Planlanan Dersler