Endüstriyel Tasarım Bölümü Lisans Programı (Maslak Kampüsü)

Endüstriyel Tasarım Bölümü Lisans Programı (Maslak Kampüsü)

Geleceğin ve günümüzün mesleklerinden olan Endüstriyel Tasarım; seri üretilebilecek her türlü ürün ile kullanıcı/müşteri arasındaki algısal,fiziksel ve işlevsel ilişkilerin yaratıcı bir bakış açısı ile bütünsel olarak ele alınmasını içeren ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünlerin, hizmetlerin, sistemlerin ortaya çıkmasını veya mevcut yapılara yenilikçi fikirler olarak yansımasını sağlayan endüstriyel bir etkinliktir.

Maslak Kampüsü'nde eğitime devan eden Endüstriyel Tasarım Bölümümüz, ulaştırma (otomotiv, deniz araçları, hava araçları,..), beyaz eşya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj , elektronik ve iletişim, mobilya gibi sektörler Endüstriyel Tasarım mesleğinin kapsadığı alanlardan bazılarıdır. 4 yıllık programda yurtiçi ve yurtdışı sektörel etkinlikler, teknik ve kültürel geziler, davetli profesyonellerin seminer ve konuşmaları ile desteklenen eğitim sürecinde bitirme projesini ve stajını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Endüstriyel Tasarımcı ünvanı alırlar.

İlgili Dosyalar