Başvuru Koşulları

SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)  

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER (2020-2021)

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

·         4 Yıllık Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi**

·         Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi

·         Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) 2.0 - 4

·         ALES  Puanı aranmamaktadır.

·         Yabancı Dil Puanı aranmamaktadır.

·         Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterliğini gösteren TÖMER diploması veya belgesi.

·         Varsa adayın alan ile ilgili çalışmalarını içeren dosya mülakat aşamasında  getirilmelidir.

·         *** İki referans mektubu

·         Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

·         4 Yıllık Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi**

·         Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi

·         Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) ) 2.0 - 4

·         ALES ve Yabancı Dil Puanı aranmamaktadır.

·         Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterliğini gösteren TÖMER diploması veya belgesi.

·         Varsa adayın alan ile ilgili çalışmalarını içeren dosya mülakat aşamasında  getirilmelidir.

·         *** İki referans mektubu

·         Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu

 

* Başvuru dönemleri ve mülakat tarihleri web sayfasından duyurulacaktır.
*Tüm belgeler elden teslim edilecektir.
*Belgeler tam getirilmediği takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

** Başvuru esnasında istenen "Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma" belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
***Işık Üniversitesi mezunları için bu belge (iki referans mektubu) gerekli değildir.

Ön Başvuru linki : http://mobileapi.isikun.edu.tr/form/sbekayit.php

İletişim:

sinema.tevizyon@isikun.edu.tr

instagram: isiksinematelevizyon