Ders Programı

Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programı
Müfredat

Program, 21 kredilik-saatlik 7 ders, bir kredisiz Lisansüstü Seminer dersi ve Yüksek Lisans Tez çalışmasından oluşmaktadır.

SİNEMA VE TELEVİZYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZLİ
KOD DERSİN ADI T-L-U KREDİ AKTS Z/S
STV 501 Film Kuramı 3+0+0 3 7 S
STV 502 Medyada Dramatik İçerik Tasarımı 3+0+0 3 7 S
STV 503 Görsel Anlatı ve Bileşenleri 3+0+0 3 7 S
STV 504 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 7 S
STV 505 Sinemada Kurgu 3+0+0 3 7 S
STV 506 Görsel Kültür 3+0+0 3 7 S
STV 507 Sinema Estetiği 3+0+0 3 7 S
STV 508 Film Yapım Yönetim 3+0+0 3 7 S
STV 509 Televizyon Formatı 3+0+0 3 7 S
STV 510 Yeni Janralar ve Elektronik Sanatlar 3+0+0 3 7 S
STV 511 Sinemada Ses 3+0+0 3 7 S
STV 512 Medyada Veri Görselleştirme ve İnfografik 3+0+0 3 7 S
STV 514 Yönetmenleri ile Türk Sineması 3+0+0 3 7 S
GSKE532 Sanat Sosyolojisi ve Sorunları 3+0+0 3 7 S
STV 500 Lisansüstü Seminer 2+0+0 0 13 Z
STV 590 Yüksek Lisans Tezi 0 60 Z

Mezuniyet için gerekli toplam kredi: 21
Mezuniyet için gerekli toplam AKTS: 122

Sinema ve Televizyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Müfredat

Program, 30 kredilik-saatlik 10 ders, bir kredisiz Dönem Projesi çalışmasından oluşmaktadır.

SİNEMA VE TELEVİZYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
KOD DERSİN ADI T-L-U KREDİ AKTS Z/S
STV 501 Film Kuramı 3+0+0 3 7 S
STV 502 Medyada Dramatik İçerik Tasarımı 3+0+0 3 7 S
STV 503 Görsel Anlatı ve Bileşenleri 3+0+0 3 7 S
STV 504 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 7 S
STV 505 Sinemada Kurgu 3+0+0 3 7 S
STV 506 Görsel Kültür 3+0+0 3 7 S
STV 507 Sinema Estetiği 3+0+0 3 7 S
STV 508 Film Yapım Yönetim 3+0+0 3 7 S
STV 509 Televizyon Formatı 3+0+0 3 7 S
STV 510 Yeni Janralar ve Elektronik Sanatlar 3+0+0 3 7 S
STV 511 Sinemada Ses 3+0+0 3 7 S
STV 512 Medyada Veri Görselleştirme ve İnfografik 3+0+0 3 7 S
STV 514 Yönetmenleri ile Türk Sineması 3+0+0 3 7 S
GSKE532 Sanat Sosyolojisi ve Sorunları 3+0+0 3 7 S
STV 580 Dönem Projesi 0 20 Z

Mezuniyet için gerekli toplam kredi: 30
Mezuniyet için gerekli toplam AKTS: 90

İlgili Dosyalar