Başvuru Koşulları

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz) İngilizce Başvuru ve Koşulları

Başvuru Formu

Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi (mezuniyet aşamasındaki adaylar bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirebilirler).

Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.

İki adet referans mektubu. (Işık Üniversitesi mezunlarından bu belge istenmez)

İngilizce yeterlilik belgesi: Adayların YDS sınavından en az 65 puan veya YÖK'ün buna eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavdan eşdeğer puanı belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden hiçbirine sahip olmayan adayların Işık Üniversitesi tarafından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Tezli program için ALES (sözel veya eşit ağırlık en az 55 puan) veya eşdeğer GRE / GMAT (Minimum puanlar, GMAT: 450 ve GRE: 610) sınav sonuç belgesi gereklidir.- Başvuru dönemleri web sayfasından duyurulacaktır.

- Tüm belgeler sınav öncesinde elden Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne teslim edilmelidir.

- Belgeler tam getirilmediği takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.