Endüstri Mühendisliği

Seçmeli Dersler

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Tip Önkoşul
IE 306 Yöneylem Araştırmasının Temelleri (EM dışı öğrenciler için) 3+0+0 3 5 D2 MATH 200
Modeling concepts; linear programming; problem formulation; simplex and dual simplex methods; duality and sensitivity analysis; interior point methods, transportation and assignment problems; integer programming; cutting plane algorithms and branch and bound techniques.(For non IE students)
IE 402 Yöneylem Araştırması III 3+1+0 3 5 D1 MATH 230 veya EM 4. sınıf
Eniyilemeye genel bakış, benzetim, stokastik ve cok amaçlı modeller; çeşitli uygulama alanları, temel varsayımlar, ve eniyileme modellerinde gözönünde bulundurulması gereken hususlar; gerçek hayat problemlerine uygulamada karşılaşılacak sorunlar ve pratik öneriler.
IE 412 Tesis Tasarımı ve Planlaması 3+1+0 3 6 D2 IE301 veya IE306, EM 4. Sınıf
Üretim sistemlerinin doğası ve sınıflandırması, ürün tasarımı. Kapasite gereksinim planlaması, yerleşim planlama; kesikli ve sürekli uzaylarda yerleşim modelleri. Fabrika organizasyonu ve iş istasyonları tasarımı; grup teknolojisi ve hücre tasarımı; malzeme yönetimi ve saklama sistemleri.
IE 413 Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 3 6 D2 IE301 veya IE306, EM 4. Sınıf
Tedarik zincir yönetimi ve işletme kaynakları planlaması temelleri (ERP); toplu üretim planlama: durağan, dinamik, doğrusal olmayan ve miktar modelleri; işlem çizelgelemesi: akış ve atölye tipi üretimler; malzeme yönetimi ve malzeme tedarik planlaması (MRP); kapasite kaynak planlaması (CRP); dağıtım sistemleri yönetimi; üretim yönetimi stratejilerinin uygulanması
IE 422 Envanter Planlama Problemleri 3+0+0 3 6 D2 IE301 veya IE306, EM 4. Sınıf
Tanımlar. Gerekirci envanter problemleri. Kısıtlı ve kısıtsız gerekirci envanter problemleri. Kısıtsız, sonsuz ufuk, stokastik talep sürekli gözden geçirme problemleri. Tek dönemli, stokastik talep problemleri. Dönemsel gözden geçirme, sonsuz ufuk için (s, S) politikaları
IE 433 Ergonomi 3+0+0 3 6 D2
İnsan-makine sistemlerinin ögeleri ve bu sistemlerde insanın işlevleri. Mekanik ve otomatik sistemler. İnsan yetenek ve sınırlarının dikkate alınması. Fiziksel, kavramsal ve örgütsel ergonomi. Çalışma ortamının tasarımı. İşin insana uydurulması. İnsan başarımının temel ögeleri. İnsan-makine sistemlerinin nitelikleri.
IE 443 Mühendislik Yatırım Kararları 3+0+0 3 6 D2 IE242 veya EM 4. Sınıf
Organizasyonun tanımı, üretim kapasitesinin seçimi, proje mühendisliği, maliyet ve gelir kestirimi, finans ve finansal tabloların hazırlanması, ekonomik analizler,vaka incelemeleri. Beklenen parasal değerin en büyüklenmesi ve fayda kuramı.
IE 481 Güvenilirlik Analizi 3+0+0 3 6 D2 EM 4. Sınıf veya Öğretim Üyesi Onayı
Güvenilirlik analizinde hata zamanı dağılımı, risk fonksiyonu, koşullu güvenilirlik ve yedekleme gibi temel prensiplerin tanıtılması. Ortalama ve ortanca sıralanması yöntemleriyle sistem ve bileşenlerinin istatistiki olarak incelenmesi. Yük ve direnç altında sistem bileşenleri etkilerinin ve hata olasılıklarının modellenmesi.
IE 482 Fiyatlandırma ve Gelir Eniyilemesi 3+0+0 3 6 D2 EM 4. Sınıf veya Öğretim Üyesi Onayı
Fiyatlandırma ve gelir yönetimi kavramlarına ve uygulamalarına giriş. Temel fiyat eniyilemesi, müşteriye göre fiyatlandırma, kısıtlı kaynaklarla fiyatlandırma. Gelir yönetimi. Kapasite kullanımı. Servis ağı yönetimi. Ek rezervasyon. Kalıcı indirim yönetimi. Değişik vakalar ve makaleler.
IE 483 Lojistik Sistemleri 3+0+0 3 6 D2 EM 4. Sınıf veya Öğretim Üyesi Onayı
Lojistik sistemlerde temel kavramlar ve problemler, matematiksel modeller ve çözüm yaklaşımları. Lojistik ağ tasarımı, ayrık yer seçimi modelleri, depo tasarımı ve yönetimi, taşıma sistemleri, filo yönetimi ve araç rotalama problemleri.
IE 484 Karar Destek Sistemleri 3+0+0 3 6 D2 EM 4. Sınıf veya Öğretim Üyesi Onayı
Endüstri mühendisliği için karar destek sistemleri uygulamaları. Sık kullanılan veritabanı yönetim ve hesap tablosu yazılımlarını kullanarak karar destek sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; Microsoft Excel; Visual Basic for Applications (VBA). Proje.
IE 485 Veri Madenciliğine Giriş 3+0+0 3 6 D2 EM 4. Sınıf veya Öğretim Üyesi Onayı
Temel veri madenciliği kavramları, ilişki kuralları ve gruplama, istatistik ve makine öğrenimi, bağlantı analizi ve sinir ağları, R programlama dili ile veri analizi
IE 486 Enerji Politikaları, Planlama ve Piyasalar 3+0+0 3 6 D2 EM 4. Sınıf veya Öğretim Üyesi Onayı
Enerji politikası modelleme. Enerji sistemleri planlama: enerji piyasası yeniden yapılanma, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi. Tabandan yukarı, tepeden aşağıya ve hibrid modelleme yaklaşımları. Uluslararası enerji piyasaları ve mekanizmaları.
IE 487 Çizelgeleme 3+0+0 3 6 D2 EM 4. Sınıf veya Öğretim Üyesi Onayı
Üretim ve hizmet sektöründe çizelgeleme problemlerine giriş. Çizelgeleme terminolojisi, prensipleri, model ve algoritmaları. Tekli ve çoklu makineli üretim çizelgelemesi, personel çizelgelemesi ve diğer çizelgeleme uygulamaları. Sistem tasarımı ve sistemin hayata geçirilmesi ile ilgili esaslar.
MAN 473 İşletmelerde Proje Yönetimi 2+0+2 3 6 D2 EM 4. Sınıf veya Öğretim Üyesi Onayı
Üretim ve hizmet sektöründe çizelgeleme problemlerine giriş. Çizelgeleme terminolojisi, prensipleri, model ve algoritmaları. Tekli ve çoklu makineli üretim çizelgelemesi, personel çizelgelemesi ve diğer çizelgeleme uygulamaları. Sistem tasarımı ve sistemin hayata geçirilmesi ile ilgili esaslar.
MCE 311 Malzeme ve İmalat 3 3-0-0
ME 460 Enerji Sistemleri 3 3-0-0
Saatler(T-P-L) T:Teorik P:Problem Saati L:Laboratuvar

Endüstri Mühendisliği Tamamlayıcı Dersler, Beşeri ve Sosyal Bilim Seçmeli Dersler ve Serbest Seçmeli Dersler listelerini görmek için "İlgili Dosyalar" bölümüne gidiniz.