Akreditasyon

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI MEVCUT PROGRAM AMAÇLARI VE PROGRAM ÇIKTILARI

 

Program Amaçları

1.     Mezunlarını inşaat mühendisliği bilimi ve uygulama alanlarında toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek ve yeni mühendislik çözümleri üretmekte başarılı olacak şekilde hazırlamak.

2.     Mezunlarını yaşam boyu öğrenimin bilinci ile donatmak ve meslek yaşamlarını kendilerini sürekli geliştirerek sürdürmelerini gereğini hissedecek şekilde eğitmek.

 

3.     Mezunlarını topluma hizmetin önemini benimseyen, etik değerlere saygılı, sorumluluk alan ve liderlik yaparak sosyal alanda, iş dünyasında ve teknik alanda önemli katkılar yapacak bireyler olarak yetiştirmektir.

 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜDEK SÜRECİ KAPSAMINDA ÖNERİLEN

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARI

 

1.        Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.

 

2.        İnşaat mühendisliğinin karmaşık problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 

3.        Karmaşık bir sistemi veya süreci ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıt ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

 

4.        İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknikleri ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

5.        İnşaat mühendisliğinin karmaşık problemlerini ve araştırma konularını incelemek üzere deney tasarlama, yapma, uygulayabilme, veri toplayabilme ve deney analiz etme ve yorumlama becerisi.

 

6.        Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

7.        Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

8.        Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

9.        Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

 

10.    Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

11.    Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

İlgili Dosyalar