İşletme Bölümü

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TTYÇ)