Öğr. Gör. Aslı Sungu

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel Sanatlar Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11
E-Posta:asli.sungu@isikun.edu.tr