Öğr. Gör. Selçuk Öziş

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Ofis No:418A
Ofis Tel
Faks No
:
:
0212 286 49 11/6115
E-Posta:selcuk.ozis@isikun.edu.tr