Öğr. Gör. Yonca Ertürk

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:yonca.erturkisikun.edu.tr