Öğr. Gör. Dr. Ali İmre Aydeniz

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü Yarı-Zamanlı Öğretim Üyesi

Ofis No:LMF-107
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:aydenizal@itu.edu.tr