Öğr. Gör. Dr. Hakan Öksüzoğlu

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi

Ofis No:LMF-107/1
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:hoksuzoglu@itu.edu.tr