Dr. Öğr. Üyesi Demet Özgür Ünlüakın

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Ofis No:AMF - 328
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 528 71 54
E-Posta:demet.unluakinisikun.edu.tr
Kapat

Demet Özgür Ünlüakın

Geri