Öğr. Gör. Dr. Ali İmre Aydeniz

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:ali.aydeniz@isikun.edu.tr