Öğr. Gör. Dr. Hakan Öksüzoğlu

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:hakan.oksuzoglu@isikun.edu.tr