Öğr. Gör. Dr. Onur Görgün

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta: