Ögr. Gör. Yasemin Keskin ERGEN

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta: