Arş. Gör. Tunca Berkkurt

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlis

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta: