Haberler

Paylaş

Akademik Personel Alımı İlanı

Psikoloji Bölümü

Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 12 Eylül 2012
Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi Son Başvuru Tarihi 26 Eylül 2012
Bölüm Adı Psikoloji Bölümü Ön Değerlendirme Tarihi 28 Eylül 2012
Anabilim Dalı   Giriş Sınav Tarihi 01 Ekim 2012
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 03 Ekim 2012
Kadro Sayısı 2

Fakültemiz Psikoloji Bölümü'ne, Psikoloji Yüksek Lisans veya Doktora Programına kayıtlı, 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI
 • ALES'ten en az 70 puan almış olmak
 • KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan almış olmak veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • Psikoloji alanında bir yüksek lisans programına veya doktora programına kayıtlı olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

 • Özgeçmiş (Fotoğraflı)
 • 2 referans
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)
 • Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
 • (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili fakültenin dekanlığına şahsen veya Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 posta adresine veya internet (figen@isikun.edu.tr) üzerinden yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlgili Dosyalar