Akademik Personel Alımı İlanı

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne, 2547sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 1 Şubat 2013
Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi Son Başvuru Tarihi 15 Şubat 2013
Bölüm Adı Matematik Ön Değerlendirme Tarihi 19 Şubat 2013
Anabilim Dalı Matematik Giriş Sınav Tarihi 21 Şubat 2013
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 25 Şubat 2013
Kadro Sayısı 1

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne, 2547sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI
 • ALES'ten en az 70 puan almış olmak
 • KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan almış olmak veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • Matematik veya Matematik Mühendisliği alanında yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak,
 • Matematik veya Matematik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak,
 • Yeterli düzeyde pratik ve akademik İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

 • Özgeçmiş (Fotoğraflı)
 • 2 referans
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)
 • Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili fakültenin dekanlığına şahsen veya Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 posta adresine veya internet (figen@isikun.edu.tr) üzerinden yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlgili Dosyalar