Haberler

Paylaş

Akademik Personel Alımı İlanı

Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümüne, 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 18 Ağustos 2014
Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Son Başvuru Tarihi 01 Eylül 2014
Bölüm Adı İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ Ön Değerlendirme Tarihi 4 Eylül 2014
Anabilim Dalı Giriş Sınav Tarihi 8 Eylül 2014
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 9 Eylül 2014
Kadro Sayısı 1

Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümüne, 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI
 • ALES'ten en az 70 puan almış olmak
 • KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan almış olmak veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • Psikoloji alanında İngilizce eğitim yapan bir üniversitede doktora öğrencisi olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

 • Özgeçmiş (Fotoğraflı)
 • 2 referans
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)
 • Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (onaylı)
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
 • • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili fakültenin dekanlığına şahsen veya Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 posta adresine veya internet (efruz.oztop@isikun.edu.tr) üzerinden yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlgili Dosyalar