Pragma: no-cache Cache-control: no-cache,max-age=0,must-revalidate

Duyurular

Paylaş

TÜRK ULUSAL AJANSI BÖLGESEL AVRUPA BİRLİĞİ PROJE FESTİVALİ

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, ülkemiz Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarını yürütmekten sorumlu olup adı geçen programların sunduğu imkanlardan bütün vatandaşlarımızın haberdar olmasını teminen, çeşitli illerimizde Bölgesel Avrupa Projesi Festivali düzenlenmektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, ülkemiz Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarını yürütmekten sorumlu olup adı geçen programların sunduğu imkanlardan bütün vatandaşlarımızın haberdar olmasını teminen, çeşitli illerimizde Bölgesel Avrupa Projesi Festivali
düzenlenmektedir. Bu kapsada 14 Aralık 2012 tarihinde İstanbul'da Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ'ın himayelerinde ve teşrifleriyle, Marmara bölgesi illerinde yer alan proje yararlanıcısı kurum ve kuruluşların projelerini sergileyebilecekleri bir festival düzenlenecektir. Festivalde proje yürütücüsü kurum ve kuruluşlar yapacakları stand çalışmalarında festival ziyaretçilerine tecrübelerini aktaracak, yürüttükleri projeler sayesinde edindikleri kazanımları paylaşacaklardır.

Bu kapsamda;
  1. Daha önce Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programları kapsamında proje yapmamış,
  2. Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programları kapsamınındaki herhangi bir alt program veya eylemde çalışma yapmak isteyen ancak bu konuda yeterli bilgisi olan/olmayan ve yapılmış proje örneklerini doğrudan yürütücüsünden öğrenmek isteyen kişilerin katılmasında fayda mütalaa edilmektedir.
Festivale katılmasını öngördüğünüz personelin gerekli bilgilerinin(adı, soyadı, kurum adı, görevi,cep telefonu, e-posta adresi) 5 Aralık 2012 tarihine kadar gul_ozcan@ua.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Festivalin gerçekleştirileceği yer dahil detaylı bilgiler, ilgili kişilerin e-posta adreslerine doğrudan gönderilecektir. Festival içeriği ekteki gibidir.

İlgili Dosyalar