Programın Amaçları

Programın Amaçları

  1. Öğrencileri güçlü bir akademik altyapı ile Uluslararası İlişkiler alanındaki mesleklere ve lisansüstü eğitim programlarına hazırlamak
  2. Öğrencileri farklılık ve yeniliklere açık, mesleklerinde lider rolü oynayabilecek, yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip ve takım çalışmasına yatkın bireyler olarak yetiştirmek.
  3. Sosyal sorumluluklarının ve etik değerlerinin farkında öğrenciler yetiştirmek
  4. Öğrencilere bireysel ve mesleki açıdan kendilerini yaşam boyu geliştirme bilinci aşılamak

İlgili Dosyalar