2015-2016 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuruları: 23.11.2015 - 25.12.2015

2015-2016 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuruları: 23.11.2015 - 25.12.2015

Eğitim dili İngilizce olan programlara başvurular Maslak Kampüsü'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, Türkçe programlara http://onlinekayit.isikun.edu.tr/ adresinden On-Line yapılmaktadır.

On-Line başvuru yapılan, Muhasebe ve Denetim, İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim (e-MBA) ve Yöneticiler İçin İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programları adaylarından başvuru belgeleri istenmemektedir. Sadece online başvuru yapmaları yeterlidir.

On-Line başvuru yapılan Görsel İletişim Tasarımı ve İç Mimarlık Yüksek lisans Programları adaylarının aşağıda istenen belgeleri mülakata gelirken getirmeleri zorunludur.

Başvuru icin gerekli belgeler:

 • Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi (mezuniyet aşamasındaki adaylar bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirebilirler).
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.
 • ALES en az 55 puan veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi. (Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları için)
 • Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tezli yüksek lisans Programları ile diğer tezsiz yüksek lisans programları başvurularında ALES şartı aranmaz.
 • Eğitim dili İngilizce olan programlarda İngilizce bilgisini gösterir belge. Yüksek Lisans Programlarına Çağdaş İşletme Doktora Programına başvuranlar için YDS en az 75 puan, ya da bu puanlara karşılık gelen Yükseköğretim kurulunun kabul ettiği TOEFL puanına sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden hiçbirine sahip olmayan adayların Işık Üniversitesi tarafından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. (İngilizce Yeterlik Sınav Tarihi: 30.12.2015)
YDS(ÜDS/ KPDS) TOEFL PROGRAMLAR
IBT
65 78 Yüksek Lisans
75 90 Doktora (Çağdaş İşletme Yönetimi)
 • Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
 • Eğitim dili Türkçe olan programlarda (Sanat Bilimi Doktora hariç) İngilizce dil belgesi aranmaz.
 • Işık Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takip eden 3 (üç) yıl içinde muaf sayılırlar.
 • İki adet referans mektubu. (GSF lisansüstü başvuruları için en az biri öğrencinin lisans veya yüksek lisans eğitimi sırasında ders aldığı veya birlikte çalıştığı öğretim üyesi tarafından yazılmış olmalı) Işık mezunlarından bu belge istenmez.
 • Tam doldurulmuş Başvuru Formu.
 • Varsa adayın çalışmalarını içeren dosya veya portfolyo(Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylar için)

Online Kayıt

Diğer Bilgi:

Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün lisansüstü dersleri Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde yürütülmektedir.