Ekonomi (İktisat) Bölümü

Programın Amaçları

Programın Amaçları

Ekonomi Bölümü

  1. Mezunlar ekonomi alanındaki mesleklerin (bankacılık, finans, sigorta vb.)  ya da ekonomi alanında yükseköğrenim programların gerektirdiği donanıma sahiptirler.
  2. Mezunlar ekonomi disiplinin temel prensiplerini kavramış, disiplinde kullanılan değişik yaklaşımları öğrenme yeteneğini kazanmışlardır.
  3. Mezunlar takım çalışmasına, yenilik ve değişime açık, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini etkin yöntemlerle kullanabilen bireylerdir.
  4. Mezunlar profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde, küresel ekonominin gerektirdiği bilgi ve becerilerini yenileyebilen bireylerdir.

İlgili Dosyalar