Ekonomi (İktisat) Bölümü

Programın Çıktıları

Programın Çıktıları

Bilgi ve Anlama

 1. Temel ekonomik kavramları öğrenmiş, ana ekonomik sorunlarda muhakeme edebilen, işçi, işveren, tüketici, yurttaş olarak iktisadı yeterince bilmemenin yol açtığı sıklıkla yapılan hatalardan kaçınan,
 2. Türkiye ekonomisinde büyüme, enflasyon, işsizlik, faiz oranları, döviz kurları, yabancı yatırımlar ve dış ticaret gelişmelerini anlayan,
 3. Ekonomi disiplininde birbirine alternatif değişik düsünce okullarının varolduğunu, örneğin devletin ekonomik hayattaki yeri ve rolü üstüne farklı görüşlerin olabileceğini kabullenmiş,
 4. Küresel ekonomideki ilişkileri, uluslararası organizasyonların rolünü anlayan, ülkelerarası bağımlılığın fayda ve maliyet analizi yapabilen,
 5. Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış,
 6. İstatistik, temel matematik ve farklı teorileri veri analizinde kullanabilen, beşeri ve sosyal bilimler (sosyoloji, çevre bilimleri, siyaset bilimi, finans, dünya tarihi, felsefe vb. gibi) perspektifinden olayları kavramış ve fikir yürütebilen,
 7. Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çercevesinde bilgiyi sorgulayabilen, 

Zihinsel Beceriler

 1. Piyasalardaki denge değişimlerini modellerle ifade edebilen, soyutlama, analiz ve sentez yöntemlerini kullanarak yorum yapabilen 

Aktarılabilir (Genel) Beceriler

 1. Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilen ve inisyatif alabilen, önderlik edebilen,
 2. Yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak etkin iletişim kurabilen,
 3. Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanıyan ve bu eğitime hem öğrenci hem de eğitimci olarak katılabilen 

Pratik Beceriler

 1. Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip; ekonomi ile ilgili yayınları kritik açıdan değerlendiren; piyasa, borsa, döviz, arz-talepteki gelişmeleri takip edebilen; ekonominin çeşitli alanlarına yönelik verileri analiz edebilen, istatistiki ve ekonometrik teknikler ve gerekli paket programları kullanarak yorumlayabilen, bulguları sunabilen, etkin not alabilen, bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve aktarabilmek için gerekli soruları sorabilen,
 2. Çevrenin ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini kavramış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.