Ekonomi (İktisat) Bölümü

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)