Kapat

Ek - Madde 1 Geçiş (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

Geri

Başvuru İçin ( Kurumlararası ):

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 • Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • YGS/LYS Sonuç Belgesi,
 • Ek Madde -1 ile daha önce geçiş yapmadığına dair belge (Aslı),
 • Öğrenci Belgesi (Aslı),
 • Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı),
 • Ders İçerikleri (onaylı örneği) veya katalog,
 • Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge(Aslı),
 • Onaylı Lise Diploma Fotokopisi,
 • Bilgi doğruluğuna ait taahhütname (Kayıt esnasında doldurulacaktır.)

Başvuru İçin ( Kurum içi ):

 • Başvuru Dilekçesi,
 • YGS/LYS Sonuç Belgesi,
 • Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) ve CCR (Resmi olma zorunluluğu yoktur, öğrenci kendi sisteminden çıktı alabilir)
Kayıtlar İçin:
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • YGS/LYS Sonuç Belgesi,
 • Ek Madde -1 ile daha önce geçiş yapmadığına dair belge (Aslı),
 • Öğrenci Belgesi (Aslı),
 • Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı),
 • Ders İçerikleri (onaylı örneği) veya katalog,
 • Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge(Aslı),
 • Onaylı Lise Diploma Fotokopisi,
 • Bilgi doğruluğuna ait taahhütname (Kayıt esnasında doldurulacaktır.)
 • 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde önden, erkek adayların sakalsız ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.),
 • Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair belge,

Kontenjan

Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıf için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının Güz Dönemi için %30, Bahar Dönemi için %20' sini geçmeyecek kadar kontenjandır. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS/DGS puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjan kadar adayın yatay geçiş başvurusu kabul edilir.

Ders İntibakı

Kurumiçi veya kurumlar arası yatay geçiş yolu ile yeni programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, bir önceki programlarında aldıkları derslerin yeni programlarına intibakına, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından yapılan değerlendirme neticesinde karar verilir. Karar neticesinde intibakı yapılan derslerin harf notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin yeni transcriptine yansıtılır.

Koşullar

 • Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmak isteyen adaylar, geçmek istedikleri diploma programının ilgili yıldaki taban puanını sağlamaları halinde kayıtlı oldukları programdan farklı programlara da başvuru yapabilirler.
 • Halen Kayıtlı Öğrenci Statüsünde olmak,
 • Aday Hazırlık sınıf dahil her ara sınıfta başvurabilir.

Başvuru Tarihleri

Ücretler