Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlanı

Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlanı

Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu İlan Başlama Tarihi : 01.09.2016
Bölüm : Elektronik ve Otomasyon Bölümü İlan Bitiş Tarihi : 23.09.2016
Program : Radyo ve Televizyon Teknolojisi Ön Değerlendirme : 26.09.2016
Kadro Tipi : Öğretim Görevlisi Sınava Giriş Tarihi : 29.09.2016
Kadro Sayısı : 1 Sonuç Açıklama Tarihi : 30.09.2016

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

ALES'den en az 70 puan almış olmak. En az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydı ile
alanları ile 2 yıl tecrübeli olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

  • Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunu olmak.
  • İlgili alanda lisans mezuniyetinden sonra en az 5 yıl tecrübeli olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Adaylar; başvuru dilekçelerine özgeçmiş, Nüfus cüzdanı sureti, Merkezi Sınav Başarı Belgesi (ALES), fotoğraf (2 adet), Noter onaylı diploma fotokopileri, Lisans Diploması,  (Varsa Öğretim Görevliliği Atama Yazısı, Yüksek Lisans Diploması) 2 referans, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan (1) takım dosya ekleyeceklerdir.

Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, Büyükdere Caddesi, 34398 Maslak-İstanbul, posta adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlgili Dosyalar