Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü | Araştırma Görevlisi Kadrosu

Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 24 Aralık 2014
Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Son Başvuru Tarihi 07 Ocak 2015
Bölüm Adı İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ Ön Değerlendirme Tarihi 12 Ocak 2015
Anabilim Dalı   Giriş Sınav Tarihi 15 Ocak 2015
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 20 Ocak 2015
Kadro Sayısı 1

Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'ne, 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI
 • ALES'ten en az 70 puan almış olmak
 • KPDS veya ÜDS'den İngilizce lisanında en az 50 puan almış olmak veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • Bir üniversitede, İnsan-Toplum Bilimi, Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji, Siyaset Bilimi alanlarından birinde Yüksek Lisans veya Doktora Programı öğrencisi olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER:

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

 • Özgeçmiş (Fotoğraflı)
 • 2 referans mektubu
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Lisans ve Lisansüstü Resmi Not Döküm Belgeleri (Transkript)
 • Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Yüksek lisans veya doktora yaptığına dair resmi onaylı bir belge,
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Adayların, başvurdukları bölümü / anabilim dalını / programı belirten dilekçelerini ve belgelerini ilgili fakültenin dekanlığına şahsen teslim etmeleri veya Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile / İstanbul 34980 posta adresine iadeli taahütlü postayla / kargoyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlgili Dosyalar