Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | Araştırma Görevlisi Kadrosuna

Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 29 Haziran 2015
Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tarihi 13 Temmuz 2015
Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Ön Değerlendirme Tarihi 14 Temmuz 2015
Anabilim Dalı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Giriş Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015
Kadro Tipi ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Sonuç Açıklama Tarihi 22 Temmuz 2015
Kadro Sayısı 1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne, 2547sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI
 • Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak,
 • Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak veya Eylül 2015 itibariyle kayıt yaptıracak olmak,
 • ALES'den en az 70 ve üzeri puan almış olmak (Türü Sayısal),
 • KPDS ve ÜDS'den en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

 • Özgeçmiş (Fotoğraflı)
 • 2 referans mektubu
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)
 • Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES, Türü sayısal)
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
 • Varsa, İlgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili fakültenin dekanlığına şahsen veya posta yolu ile Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 adresine yapılması gerekmektedir.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlgili Dosyalar