Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonuçları

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonuçları

Işık Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel Sanatlar Bölümü

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümüne alınacak Öğretim Görevlisi kadrosu için 24 Ağustos 2015 tarihinde yapılan yazılı sınav, sözlü sınav ve diğer puan incelemeleri sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar aşağıdadır.

Adı Soyadı

Asil/Yedek

Skor

Ömer Eren Koyunoğlu

Asil

78,64

Işık Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümüne alınacak Öğretim Görevlisi kadrosu için 24 Ağustos 2015 tarihinde yapılan yazılı sınav, sözlü sınav ve diğer puan incelemeleri sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar aşağıdadır.

Adı Soyadı

Asil/Yedek

Skor

Kenan Saatçıoğlu

Asil

76,82

Işık Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümüne alınacak Araştırma Görevlisi kadrosu için 24 Ağustos 2015 tarihinde yapılan yazılı sınav, sözlü sınav ve diğer puan incelemeleri sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar aşağıdadır.

Adı Soyadı

Asil/Yedek

Skor

Gülsüm Damla Öz

Asil

78,30

İlgili Dosyalar