Kapat

Uzakrota Travel Summit Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde Gerçekleşti

Geri

FMV Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen Uzakrota Travel Summit Zirvesi, sektör temsilcilerinin sunum ve standlarına yoğun ziyaretçi katılımı ile tamamlandı.

Fmv Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Tekinay:

"Bu gün bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı çok memnunuz. Ülkemizde ve dünyada turizm sektörünün öneminin altını yeteri kadar çizemeyiz. Ama ülkemiz özelinde 1980'lerde ülkemizdeki nitelikli turist yatağı kapasitesi Rodos Adası'nınki kadardı. Ondan sonra yapılan çalışmalarla Dünya'nın ilk 7 turist destinasyonu olan ülkelerden biri haline geldik. Bu çok mutluluk verici ve elbette yatak kapasitesinden söz etmiyorum daha önemlisi geleneksel Türk misafirperverliğinin çağdaş turizm bilinci ve bilgilendirmesiyle her zaman desteklenmesi gerekiyor. Sosyal medyanın, internetin bu kadar yayılmasından sonra hem basılı medyada da ölmeden önce görülmesi gereken 10 yer, dünyanın en tuhaf, kendinizi başka gezegende zannedeceğiniz 17 yeri, dünyanın en güzel 22 plajı gibi listelerde mutlaka cennet ülkemizden birkaç temsilciyle bulunuyoruz. En önemlisi bizim gibi İyi İnsan Yetiştirme misyonuna sahip eğitim kurumu açısından her birimizin birer turizm neferi olması, turizmin kültürel, sosyo-ekonomik, insan hayatına ve gezegendeki hayata katkısının bilincinde olmamız ve her birimizn birer turizm neferi olması. Bu yüzden bu gün keyifli, verimli bir konferans diliyorum. Bütün organizasyonda çalışan arkadaşlarıma, özellikle Uzakrota misafirlerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Fmv Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Ceylan Adıgüzel:

"Sektör dinamikleri açısından oldukça önemli bir yeri olan bu seyahat zirvesine ev sahipliği yapıyor olmanın ve sizleri burada ağırlıyor olmanın mutlulluğunu yaşıyoruz. Teknolojinin gelişmesi toplumun daha az çalışarak daha çok üretmesine ve daha çok gelir düzeyine ulaşmasına neden olmaktadır. Toplumun geliri artıkça da turizme olan talebin artması kaçınılmazdır. Teknolojik gelişmelerin sonucunda dünyada oldukça hızlı büyüyen ve gelişen turizm sektörü Türkiye'de de gelişmeyi sürdürmekte ve büyümekte aynı zamanda da diğer sektörlerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Turizm sektöründeki gelişmeler Türkiye ekonomisine katkı sunmasına rağmen henüz istenilen düzeyde değildir. Sektörü istenilen düzeye getirmek için diğer alt ve üst yapı unsurlarının yanı sıra insan kaynakalrına da yatırım yapmak gerekmektedir. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin turizm sektörü emek-yoğun bir sektör özelliğini korumaktadır. İşletmelerin kaliteli hizmet sunabilmesi ancak istihdam edilen insan kaynaklarının becerisi ile doğru orantılıdır. Çünkü turizm işletmelerinde insan ile insana hizmet edilmektedir. Gelişmiş ülkeler incelendiğinde o ülkeleri ilginç ve çekici yapan unsurların sadece maddi kaynakları, yatırımları, tarih ve tabiyat zenginlikleri değil, onları değerlendiren insan ve organizasyon gücü olduğu görülmektedir."

Bizler Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak, tüm bu gerçeklerin bilincindeyiz. Bundan hareketle turizm sektörünün gelişmesinde eğitim yoluyla katkı sağlayabilmek adına her türlü işbirliğine açığız. Yapılabilecek işbirlikleri açısından bakacak olursak örneğin: Mevcut çalışanların eğitim yoluyla kalifikasyonlarının artırılması, alanda eğitimli gençlerin sektöre kazandırılması ve devamlılığının sağlanması, kurumların yönetimleri ile yapılacak çalışmalar neticesinde nitelikli çalışan adayları tarafından öncelikli olarak tercih edilmelerinin sağlanması, hizmet kalitesinin gelişmiş ülkelerin de önüne geçilmesinin sağlanması, rekabet koşulları içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde marka yaratma, konumlandırma ve tutundurma çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi pek çok alanda sizlerle birlikte canla başla çalışmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. IşıkSEM olarak Uzakrota ile kurduğumuz güç birliği akabinde Turizm Akademisini hayata geçirerek turizm sektörüne yönelik faaliyetlerimizi başlatmış durumdayız. Zamanla sektöre ilişkin daha niş alanlara yönelik eğitim konularıyla da zenginleştireceğim bu platformda siz değerli sektör temsilcisi kurumların işbirliği ile hem turizm sektörüne hem de ülke ekonomi ve kalkınmasına önemli kazanımlar sağlayacağı inancındayız." dedi.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Boydak, zirveye "Kültürel Eğilimler ve Sağlık Turizmi" konulu konuşmalarıyla katkı yapan Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı'ya teşekkür plaketini takdim etti.