Kapat

Açık Bilim ve Açık Erişimin Bilimsel Hayata Sunduğu Yenilikler Işık Üniversitesinde konuşuldu.

Geri

130 yıllık deneyimli yeni kuşak üniversite olma özelliği taşıyan Işık Üniversitesi'nde araştırma ile eğitim projelerle bütünleşmeye devam ediyor.

Işık Üniversitesi'nin Işıklı Yenileşim kavramının bileşenlerinden biri olarak açık bilimin ele alındığı "Açık Bilim ve Açık Erişimin Bilimsel Hayata Sunduğu Yenilikler" konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Konuşmasında açık erişim aslında bilimin, sanatın, hayatın pek çok alanında bir yenileşim hareketiyken; ülkemizde akademik kütüphanelerden girmeye başladığına değinen Rektör Prof. Dr. Şirin Tekinay;

"Işıklı Yenileşim bizim gelecek nesil üniversite olma yolundaki hızlı evrimimizin şeffaf öyküsü. Bunların altında üniversitenin yönetişiminden tutun, inovasyon, yenilikçilik, girişimcilik konularında yaptıklarımızı, hızlandırılmış bir evrim şeklinde önünüzdeki beş yıllık planımızda tercüme ettik." dedi. Açık erişim konusuna farklı bir bakış açısı katan Tekinay, geçen ay vefat eden yapay zekanın babası sayılan Marvin Lee Minsky'nin "Bir zamanlar kütüphanedeki kitapların birbirleriyle konuşmadığını hayal edebiliyor musunuz?"sözünü örnek verdi; bilimin bütün bileşenlerinin açık olması ve dolayısıyla evriminin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Ardından Işık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hakan Kapucu tarafından, Işık Üniversitesi'nde "Kurumsal Akademik Arşiv Çalışmaları" hakkında bilgiler verildi. Yapılan sunumda, Işık Üniversitesi Açık Erişim Politikası ve oluşturulan politikanın uygulanma alanları katılımcılara aktarıldı. DSpace kurumsal açık arşiv programının kurularak, Kurumsal Akademik Arşiv'in oluşturulmaya başlanmasına değinen Hakan Kapucu, bu çalışmayı oluşturan aşamaları katılımcıların bilgisine sundu.

TÜBİTAK ULAKBİM'den Uzman Fatma Başar ise; Açık Bilim /Açık Erişim ve bilimsel hayata sunduğu yeniliklerin Türkiye'deki durumunu, dünyadaki yayın potansiyelinden bahsettikten sonra "Açık Bilim ve Açık Erişim Farkındalık ve Memnuniyet Anketi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilimsel verinin evrensel kullanımı, üretimi, sadece bilginin yenilenmesi değil, elde edilen verilerin çeşitli kurumsal ve ulusal yapılar ile uluslararası ilişkilere dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Fatma Başar; açık ağ yapılarıyla bilim insanları ve çeşitli araştırma kurum ve kuruluşları arasında bilgi paylaşımı ve teknoloji transferinin daha kapsamlı vederinlikli bir boyut kazanması gerektiğini belirtti.

Etkinlik bitiminde TÜBİTAK ULAKBİM'den Uzman Fatma Başar'a Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Tekinay tarafından plaket takdim edildi.