Kapat

Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı Gerçekleşti

Geri

Ortadoğu asırlar boyu uluslararası siyasetin merkezinde yer almış, araştırmacı ve siyaset yapıcıların ilgi odağı olmuştur. Bu ilgiye rağmen, 2010 yılında başlayan ve 'Arap Baharı' olarak adlandırılan halk ayaklanmaları ve bu çerçevede yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyal dönüşümler siyasetçiler ve sosyal bilimciler tarafından öngörülememiş ve mevcut varsayımları derinden sarsmıştır. Bir yandan demokratikleşme hareketleri ve ekonomik bir dönüşüm yaşayan bölge, diğer yandan iç çatışmaların, darbelerin ve vekâlet savaşlarının merkezi haline gelmiş ve tüm bu gelişmeler yeni yaklaşımları ve analizleri gerekli kılmıştır. Bu çerçevede Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Arap Baharı'yla başlayan süreçte bölgede gözlemlenen yeni toplumsal, ekonomik, iç ve dış siyasal dinamikleri akademik alanda tartışmaya açmak amacıyla 'Yeni Ortadoğu' başlıklı bir konferans düzenledi. Konferans 24-25 Mart 2016 tarihlerinde Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde gerçekleşti. Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ortadoğu'nun değişen dinamiklerini tartışmak üzere Türkiye'den birçok akademisyeni bir araya getirdi.

Konferansın açış konuşmasında Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Tekinay; "Biz üniversite olarak küresel standartlarda yerel katkı vermeyi kendimize düstur edindik. Bu yüzden bölgemizdeki çeşitli olayları yakın tarihini ve umarız geleceğini incelediğimiz bu iki günlük konferansın hepimize verimli olmasını diliyorum."dedi.

Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rabia Karaya Polat ise konuşmasında; "Arap Baharı'na kadar Ortadoğu dendiği zaman ilk aklımıza gelen otoriterlik, ataerkillik, ekonomik geri kalmışlık gibi olumsuz çağrışımlar idi. Üstelik bu yaklaşım sadece günlük hayattaki Ortadoğu algımız değil siyaset bilimi literatürüne de hakim olan yaklaşımdı diyebiliriz. Ancak Tunus'ta başlayan halk hareketinin domino etkisiyle diğer ülkelere yayılması, bölgede otoriter rejimlerin yıkılması ve demokratikleşme konusunda beklentiler doğurdu. Protestolarda liberal, feminist, solcu, İslamcı ve diğer ideolojik kesimlerin bir arada yer alması, kadınların özellikle Mısır'da belirgin bir şekilde rol oynaması, sosyal medya imkânlarının protestocular tarafından etkin kullanılması değişime yönelik beklentiyi arttırdı." dedi.

Ana konuşmacı Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Atacan'ın "Yeni Toplumlar, Eski Yönetimler: Ortadoğu'da Değişimin Dinamikleri" konulu konuşmasının ardından "Arap Baharı Işığında Ortadoğu Çalışmaları" konulu birinci panel oturum başkanı ve tartışmacı Prof. Dr. Zeynep Özden Oktav'ın yönetiminde başladı. Panellerde sırasıyla; Arap Baharı ışığında Ortadoğu çalışmaları, dış politika, devlet dışı aktörler, Arap Baharı'nın toplumsal etkileri, Arap Baharı ve devlet-toplum ilişkileri, bölgesel değerlendirmeler, Ortadoğu'da isyan, savaş ve kadın konuları tartışıldı. İki gün boyunca toplam sekiz panel gerçekleştirildi.